NOF på vårtreff i Botanisk hage i Oslo.


Foreningen har vært så heldige å bli invitert til Botanisk Hages årlige treff på Tøyen både i 2016 og i 2017. Hensikten med å delta, er å reklamere for foreningen og dermed prøve å vekke interesse for orkideer og den fantastiske hobbyen vi har. Dette har vært meget vellykket og har bidratt til at  styret har møtt flere av våre medlemmer i østlandsregionen. Det har vært stor interesse for orkideene og mange erfaringer og meningsytringer har  blitt utvekslet. Dette viser at det er mange orkideinteresserte i landet! 

 Vi har ikke hatt mange kvadratmeter tilgjengelig, kun et bord på 2x1 meter. Dette har vært i det minste laget for å lage en utstilling, og vi håper å få litt bedre plass dette året. 

Utstillingen har for det meste bestått av planter som medlemmene selv har dyrket og vi har også hatt noen planter for salg. Dette har gitt et lite bidrag til foreningens kasse. 

Vi har vært plassert i et fellesskap med andre foreninger, bl.a. Norsk hageselskap, Norsk roseforening og Norsk rhododendrum forening. 
Det har ikke vært så mye tid til å besøke de andre foreningene, men vi håper at vi kan treffes igjen på liknende arrangement.

NOF reiser til Botanisk hage igjen den 3. juni. Annonse for dette kommer senere.

Her er et lite glimt fra litt av vår utstilling: