GENERELT OM  ORKIDEER
.

Av Anne Lise Nevøy

Orkideer er noen forbløffende planter!

De utgjør en av verdens mest artsrike plantefamilier og er preget av en fantastisk forskjellighet. Selv om blomstene har den samme grunnform, kan deres form og farger tilsynelatende variere i det uendelige.

DNA- analyser tyder på at klodens  rundt 25 000 orkidearter stammer fra en lilje som forandret utseende ( ved mutasjon). Resultatet var svært vellykket og gav opphavet til en plantefamilie som har tatt i bruk mange forskjellige vokseplasser. En kan finne orkideer oppe i trær i tropene ( epifytter), orkideer som vokser på bakken (terrestriske) og planter hvor røttene strekker seg langt bortover steinflaten gjennom tynne lag av mose og humus (litofyttiske).  En av Norsk Orkideforenings medlemmer , Vesla Vetlesen, har skrevet om dette i sin bok ORKIDEER for hjemmedyrking, utgitt i 1995 på Landbruksforlaget.

I vår tid er orkideene mer enn noen gang  truet av utrydding. Ødeleggelse av naturen, både i tropene og i vår hjemlige natur, smugling og menneskers samlemani kan være noe av årsaken. Bevaring av disse enestående og fasinerende plantene er i stor grad avhengig av menneskets vilje og handlekraft.

Som medlemmer i NOF kan vi på hver vår måte bidra til å opplyse om at orkideene som vokser i Norge faktisk er fredet. Det er få av dem, og nytelsen av dem blir ikke mindre om vi lar dem stå i sitt naturlige habitat uten å plukke dem med oss.

Mange av oss reiser til forskjellige land rundt i verden. Som orkideinteresserte er det ikke uvanlig at det blir kjøpt en orkide eller to med hjem. Orkideene skal ha papirer på at plantene er friske og at de er kunstig formerte. Dette for å hindre smitte og å  verne truede viltvoksende arter.

Tropiske orkideer kan dyrkes her hjemme i drivhus, i små terrarier, i vinduskarmen eller i hagen. En forutsetning for å lykkes, er å ha kunnskap om hvilken kultur den enkelte art trenger. Hvor vokser orkideen opprinnelig, er det varmt eller kaldt eller kanskje en kombinasjon, hva med fuktighet og regntid, tåke og monsuntid? osv.

I dag finnes det ca 70 000 hybrider, dvs. ulike arter eller hybrider som er krysset med hverandre. Gartnere har forsøkt å få frem de beste egenskapene hos de forskjellige plantene. Arbeidet med dette har også resultert i at hybrider ofte er lettere å dyrke under « vanlige» stueforhold.

Hemmeligheten bak en vellykket orkidekultur ligger i en utveksling av erfaringer med andre orkidevenner. Lykken en føler når en orkide etter lang ventetid blomstrer, kan være ubeskrivelig!

Velkommen som orkide-elsker.

Vi kan love en hobby med mye glede over orkideene vi fikk til, men også en fortvilelse over dem vi av ulike grunner ødela! Trøsten må være at ingen av oss, uansett bakrunn og erfaring, noen gang blir utlærte.