Hvorfor ikke prøve å dyrke arter av Phalaenopsis?

Hvorfor ikke prøve å dyrke arter av Phalaenopsis?

Publisert av Anne Lise Nevøy den 23.06.18. Oppdatert 20.01.21.

Litt om Phalaenopsis.

Phalaenopsis er en kjent og kjær orkide for de fleste orkide venner, oftest kjøpt hos en blomsterhandler eller i et handlesenter. Dyrkere i Holland produserer enorme mengder for potteplante- markedet hvert år, interessen for orkideen er stor. Phalaenopsis blomstrer lenge og finnes i mange farger og størrelser, alt etter hvilke » foreldre»  den har.

Phalaenopsis kan blomstre nesten når som helst og det er ikke uvanlig at den blomstrer flere ganger i året.Den trives i vanlig stuetemperatur og trenger moderat med lys. En plassering i et vest vindu om sommeren og i et sørvendt vindu om vinteren passer den bra. Ved å plassere den på lecakuler så vidt dekket med vann, vil den få økt luftfuktighet rundt blader og røtter.Plant gjerne flere planter sammen for å øke luftfuktigheten. God ventilasjon er en fordel, men orkideer liker ikke trekk! Etter avblomstrig trenger planten hvile. Gjødselmengden reduseres kraftig og planten vannes minimalt. Den kan f.eks.  settes i et vindu på et kjølig soverom, helst ikke under 16 grader.Etter noen ukers hvile tas den opp i stuetemperatur og vannes forsiktig, helst med regnvann.Når en ser ny vekst, starter en forsiktig å gjødsle ( med orkidegjødsel). Orkideen vil forhåpenlig komme med nye blomsterstengler. 

Ofte sitter gamle blomsterstengler igjen etter sist blomstring. Dersom disse fremdeles er grønne, har planten nytte av disse. Det er flere måter å behandle fjorårets stengler på. En kan f.eks klippe av stengelen etter andre ledd nederst og forhåpentlig få en ny blomsterstengel ut fra dette punktet eller en kan beholde stengelen slik den er. Ofte vil planten danne ny stengel ut fra den gamle,øverst oppe. Planten vil gjerne få et « stranglete» utseende. Dersom stengelen er gulfarget, kuttes den helt av.

Etter hvert erfarer en at en lykkes med planten. Den trives og blomstrer om igjen og ofte mer riktblomstrende  enn da en kjøpte orkideen.

Det er oftest hybrider som selges i dag. Produsentene av orkideene er lite flinke til å navngi plantene. Disse er oftest bare  merket med:  Phalaneopsis hybrid. Dette forteller oss kun om hvilken slekt den tilhører.

Hvorfor ikke forsøke å dyrke arter og andre primær hybrider som finnes?

Phalaenopsis har mange gode egenskaper. Orkideen er flott å se på, har lett for å trives, kan dyrkes i vinduskarmen og ikke minst, den blomstrer ofte på vinterstid . Orkidearter er vanligvis ikke til salgs i butikker, men Norsk Orkideforening har ofte importer fra utlandet hvor medlemmene kan delta.Artene er vanligvis  ikke vanskeligere å dyrke, en må bare ha litt kunnskap om hvordan de vokser i naturen og hvordan en kan etterlikne disse forholdene best mulig. Mange orkidearter som f.eks. Paphiopedilum, Cattleya, Masdevallia og Miltonia er orkidearter som kan dyrkes i et vindu. Velger en å investere i en liten ekstra lyskilde som kan henge over plantene, er mulighetene enda større. Orkideene har også en positiv egenskap , de tilpasser seg ofte miljøet de vokser i.

 

Arter og primær hybrider.

Phalaenopsis slekten  inneholder over 40 arter og har sin utbredelse over store deler av det tropiske Asia. Plantene  vokser hovedsakelig som epifytter. De vokser i tropisk regnskog under de store trekronene hvor det er varmt og fuktig. De største konsentrasjonene av Phalaenopsis er funnet på Filippinene. Her vokser også de artene som har hatt mest betydning for hybridisering, bl.a. Phalenopsis amabilis, P.stuartiana,  P.sanderiana og P. schilleriana.Disse orkideene er meget vakre og ettertraktet, med lange stammer og hvite eller rosa blomster.

Disse artene av Phalaenopsis har vært « foreldre» til mange av de orkideene vi kjøper i dag. Deres arve-egenskaper med god blomstring, fine farger og lang holdbarhet er blitt krysset  med andre typer Phalaenopsis med andre attraktive egenskaper. Phalaenopsis Cassandra er f.eks. en gammel hybrid som ble registrert i 1898 av en botaniker med navnet Veitch. Dette er hybrid mellom P.stuartiana og P. equestris ( skrives med x mellom) altså P.stuartiana x P.equestris.

 

 

 

 

Phalaenopsis Cassandra er en PRIMÆRHYBRID, det vil si at det er en plante krysset med to forskjellige arter.


 

 

 

I naturen oppstår sjelden hybrider. De fleste er skapt på laboratorier av mennesker, under strenge sterile vilkår. De forskjellige artene avviker fra hverandre i blomstringstid og blomsterform for å sikre at en orkideart kun bestøver blomster av sin egen art. Men naturen er lunefull. Det hender en og annen sjelden gang at det dukker opp en ny hybrid. En såkalt naturhybrid som for eksempel P. aphrodite x P. equestris. Bilde til høyre.

 

 

 

Man kan også få flere varianter ut fra samme krysning. Det kan være forskjell på farge eller tegninger selv om plantene har samme foreldre. Her er eksempler på forskjellige variasjoner ( varieteter) av arten Phalaenopsis cornu-cervi. Bildet under er av en var. chatalandae.


En kan spørre seg om hvorfor en del orkidearter har betegnelsen alba, for eksempel Psychopsis papilo alba eller som på bildet over, cornu-cervi var. alba. På latin betyr alba- hvit, men disse plantene er vitterlig gule! Kanskje det er noen av leserne våre som har kjenskap til dette?

I mange år har en av favorittene mine vært Phalaenopsis arter. Det begynte riktignok for over 20 år siden med de første plantene som var tilgjengelige på gartneriene her i landet. Etter hvert er det blitt mange besøk i forskjellige gartnerier og utstillinger rundt om i verden. Ofte kombinert med ferieturer. Er en bitt av orkidebasillen er en ," orkidiot," som ikke kan la mange gartnerier" gå fra seg ".  På verdensbasis er orkideinteressen stor og det arrangeres kongresser rundt om i Europa og og i resten av verden.
  Dansk Orkide Klub er foreningens samarbeidspartner når det gjelder utgivelse av foreningenes medlemsblad, orkideer. DOK har fått det ærefulle oppdrag i å arrangere EOC i 2021.  En stor ære som krever et stort arbeid!

Som nevnt har arter og primærhybrider vært favoritt gjennom flere år. Disse plantene er som oftest kjøpt gjennom importer som foreningen har arrangert, eller ved besøk i utlandet. Det er strenge regler for import av planter inn til Norge og det er viktig at disse reglene følges, både for å unngå at truete arter blir tatt fra opprinnelsesstedet og for å hindre sykdommer å spre seg. 
Mattilsynet har imidlertid gitt tillatelse for å ta med 5 stk. frøformerte orkideer( ikke fra liste 1) dersom plantene er dyrket i Europa og at de er til eget bruk.

Her er et lite glimt av noen av mine arter og primærhybrider og litt om mine erfaringer:

 Jeg leser meg alltid opp i bøker eller går inn på internett for å se hvilken kultur ( hvilket stell) den enkelte art ønsker. Som tidligere nevnt er det viktig å ha kunnskap om artens opprinnelige vekstmiljø, slik at orkideen kan få tilnærmet like forhold som den ellers vokser under.

Hvilken temperatur skal denne orkideen ha og har jeg forhold som kan likne dette?
Grovt sett deles temperaturforholdene inn i : kalde, middels eller varme forhold

Vokser arten terretrisk (i trær), vokser den i bunnen av regnskogen, vokser den på klipper osv.?
Denne kunnskapen har betydning for hvor mye lys den enkelte orkideen trenger. 

Alle orkideer trenger fuktighet, hva skal jeg gjøre for å øke fuktigheten? ( det vil komme tips om dette i en senere artikkel)


I hjemmene våre er det ofte tørr luft på grunn av oppvarming , spesielt om vinteren. Vi har lys fra vinduene som vi gjerne vil utnytte. Hvordan skal jeg da få arter som skal ha mye lys, middels temperaturer og høy luftfuktighet til å trives?

Jeg er så heldig å ha en hagestue, men et stuevindu kan gjøre samme nytten. Min erfaring er at jeg lykkes best med arter som har behov for middels temperaturer, middels luftfuktighet og som ikke har et for sterkt lysbehov. 
Dette betyr da at temperaturen om sommeren ikke bør gå under 13 grader på natta og ikke over 30 grader om dagen.
Vinterstid, ikke under 13 grader om natta, men ca. 20 grader om dagen.
Når dagene blir kortere ( september) henger jeg opp en lysarmatur med 2 lysrør som gir HVITT lys. Dette fremmer blomstring.
Videre tips gis i en annen artikkel.

           Phalaenopsis schilleriana 

 

 

 
 

Phal. fimbriata øverst og Phal. luddemanii til høyre

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fordi de er pottet i små potter der fuktigheten fordampes raskere enn i større potter, og fordi de har veldig fine røtter, har de en tendens til å tørke ut veldig raskt og må bli vannet og tåket ganske ofte. Også, hvis din orkide blir smittet