Godt nytt år!

Godt nytt år!

Publisert av Anne Lise Nevøy den 17.01.21.

Kjære orkidevenner!

Styret i NOF vi med dette ønske dere alle et riktig godt nytt orkideår.

Vi kan se tilbake til 2020 på et år som har vært preget av mange utfordringer, ikke minst med pandemien som vi har vært og er, midt oppe i. Heldigvis ser det lysere ut for dette året, vi håper på en vaksine som kan bidra til å "normalisere" forholdene. 

Restriksjonene i forhold til pandemien har gjort at mange av våre medlemmer har hatt hjemmekontor, med alt dette medfører. Ikke nødvendigvis bare en ulempe, dette har kanskje bidratt til at mer tid i "heimen" har gitt seg utslag i bedre orkidepleie og ikke minst, orkideglede? Jeg er nå av den mening at stell av orkideer, gir ei bedre helse:) 

En av fordelene ved å være medlem i foreningen er tilgang til import. Vi har mange positive tilbakemeldinger fra tidligere og styret arbeider kontinuerlig med å få friske og gode planter. Derfor har vi tidligere reist rundt i Europa og hentet orkideene på gartneriene. Dette vil vi prøve å fortsette med, så snart myndighetene gir oss tillatelse til å reise. Så snart plantene er hjemme og er kontrollert, pakkes disse for videresending til det enkelte medlem. Plantene hentes så på nærmeste postkontor.

Foreningen har ikke bare god erfaring med  tidligere importer fra land utenfor EU. Importen fra Equagenera i 2019, med enkelte planter som var dårlig og feil pakket,  var for noen en skuffelse. Selv om foreningen ikke kan ta ansvar for dette, fikk vi ordnet opp enten ved å gi "kompensasjonsplanter" eller potter/gjødsel. Dette er en av grunnene til at vi vil forsøke å importere orkideer solgt fra anerkjente gartnerier i Europa.

Vi får spørsmål fra medlemmene om tidspunkt for import. Til dette kan vi bare bekrefte at vi er klar for dette, så snart det er tilrådelig å reise i denne omgang, til Tyskland. Enn så lenge får vi være tålmodige og glede oss over "orkidestoff" på facebook og på foreningens hjemmeside: www.orkideer.no.

Bli med oss i gruppa på Facebook, der du kan sende bilder av orkideene dine og komme med spørsmål og kommentarer.