Bli nytt medlem for 2020 nå og motta tidligere utgaver av medlemsbladet Orkideer.
Kostnaden knyttet til medlemsbladet er blitt høyere hovedsakelig pga. endringer i valutakursen. Vi fastholder likevel størrelsen på kontingenten: