Litt om Phalaenopsis.

 

Phalaenopsis er en kjent og kjær orkide for de fleste orkide venner, oftest kjøpt hos en blomsterhandler eller i et handlesenter. Dyrkere i Holland produserer enorme mengder for potteplante- markedet hvert år, interessen for orkideen er stor. Phalaenopsis blomstrer lenge og finnes i mange farger og størrelser, alt etter hvilke » foreldre»  den har.

 

Phalaenopsis kan blomstre nesten når som helst og det er ikke uvanlig at den blomstrer flere ganger i året. Den trives i vanlig stuetemperatur og trenger moderat med lys. En plassering i et vest vindu om sommeren og i et sørvendt vindu om vinteren passer den bra. Ved å plassere den på lecakuler så vidt dekket med vann, vil den få økt luftfuktighet rundt blader og røtter Plant gjerne flere planter sammen for å øke luftfuktigheten. God ventilasjon er en fordel, men orkideer liker ikke trekk! Etter avblomstring trenger planten hvile. Gjødselmengden reduseres kraftig og planten vannes minimalt. Den kan f. eks.  settes i et vindu på et kjølig soverom, helst ikke under 16 grader.  La den aldri bli helt tørr! Etter noen ukers hvile tas den opp i stuetemperatur og vannes forsiktig, helst med regnvann. Når en ser ny vekst, starter en forsiktig å gjødsle ( med orkidegjødsel). Orkideen vil forhåpentlig komme med nye blomsterstengler.

 

Ofte sitter gamle blomsterstengler igjen etter sist blomstring. Dersom disse fremdeles er grønne, har planten nytte av disse. Det er flere måter å behandle fjorårets stengler på. En kan f. eks .klippe av stengelen etter andre ledd nederst og forhåpentlig få en ny blomsterstengel ut fra dette punktet eller en kan beholde stengelen slik den er. Ofte vil planten danne ny stengel ut fra den gamle,øverst oppe. Planten vil gjerne få et « stranglete» utseende. Dersom stengelen er gulfarget, kuttes den helt av.

 

Etter hvert erfarer en at en lykkes med planten. Den trives og blomstrer om igjen og ofte mer rikt blomstrende  enn da en kjøpte orkideen.

Det er oftest hybrider som selges i dag. Produsentene av orkideene er lite flinke til å navngi plantene. Disse er oftest bare  merket med:  Phalaneopsis hybrid. Dette forteller oss kun om hvilken slekt den tilhører.

 

Hvorfor ikke forsøke å dyrke arter og andre hybrider som finnes?

 

Phalaenopsis har mange gode egenskaper. Den er flott å se på, har lett for å trives, kan dyrkes i vinduskarmen og ikke minst, den blomstrer ofte på vinterstid . Orkide arter er vanligvis ikke til salgs i butikker, men Norsk Orkideforening har ofte importer fra utlandet hvor medlemmene kan delta. Artene er vanligvis  ikke vanskeligere å dyrke, en må bare ha litt kunnskap om hvordan de vokser i naturen og hvordan en kan etterlikne disse forholdene best mulig. Mange orkidearter som f.eks. Paphiopedilum, Cattleya, Masdevallia og Miltonia er orkide arter som kan dyrkes i et vindu. Velger en å investere i en liten ekstra lyskilde, er mulighetene enda større. Orkideene har også en positiv egenskap , de tilpasser seg ofte miljøet de vokser i.

 

ARTER OG HYBRIDER.

 

Phalaenopsis slekten  inneholder over 40 arter og har sin utbredelse over store deler av det tropiske Asia. Plantene  vokser hovedsakelig som epifytter. De vokser i tropisk regnskog under de store trekronene hvor det er varmt og fuktig. De største konsentrasjonene av Phalaenopsis er funnet på Filippinene. Her vokser også de artene som har hatt mest betydning for hybridisering, bl.a. Phalenopsis amabilis,P.stuartiana P.sanderiana og P. schilleriana.Disse orkideene er meget vakre og ettertraktet, med lange stammer og hvite eller rosa blomster.

 

Disse artene av Phalaenopsis har vært « foreldre» til mange av de orkideene vi kjøper i dag. Deres arve-egenskaper med god blomstring, fine farger og lang holdbarhet er blitt krysset eller hybridisert med typer Phalaenopsis med andre attraktive egenskaper. Phalaenopsis Cassandra er f.eks. en gammel hybrid som ble registrert i 1898 av en botaniker med navnet Veitch. Dette er hybrid mellom Phal.stuartiana og Phal.equestris ( skrives med x mellom) altså Phal. stuartiana x Phal. equestris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det oppstår sjelden hybrider i naturen. De fleste er avlet fra på laboratorier av mennesker, under strenge sterile vilkår. De forskjellige artene avviker fra hverandre i blomstringstid og blomsterform for å sikre at en orkideart kun bestøver blomster av sin egen art. Men naturen er lunefull. Det hender en og annen sjelden gang at det dukker opp en ny hybrid, en såkalt natur hybrid.

 

Man kan også få flere varianter ut fra samme krysning. Det kan være forskjell på farge eller tegninger selv om plantene har samme foreldre.

Det arbeides kontinuerlig med hybridisering, ikke bare med Phalaenopsis arter, men også med en lang rekke andre orkide arter. I dag finnes det titusenvis av dem!

 

En del av disse kan du også få kjøpt dersom du deltar på importen som foregår nå!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om arten Phalaenopsis stuartiana

Phal. Cassandra (se ovenfor) er en PRIMÆRHYBRID, dvs. at den er krysset med to forskjellige arter.

Copyright@orkideer.no