Vi har enda ikke utarbeidet eget innhold om norske orkideer på denne siden.

Se vårt diskusjonsforum og siden til Steinar Samsing Myhre for mer info om disse plantene.

 

Diskusjonsforumet - Norske orkideer

 

Steinar Samsing Myhres side "norske orkideer"

 

 

Copyright@orkideer.no