Deling av Cymbidium

 

Som tidligere nevnt, er Cymbidum store planter med mye blader og med kraftige og hvite røtter.

Det anbefales å potte om orkideen hvert annet år eller når vekstmediumet er nedbrutt.

Denne planten hadde stått i samme potten i 3 år og hadde stort behov for å pottes om. Vekstmediumet var nedbrutt og orkideen var i ferd med å vokse ut av potta. De gamle bulbene i midten tok det meste av plassen. Cymbidium blomstrer bare på de nye bulbene, mens de gamle bulbene fungerer som et  væske- reservoar for de nye bulbene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potta ble senket ned i lunket vann i noen minutter, slik at den lettere kunne tas ut av potta. All gammel bark og brune,visne røtter ble fjernet. Tørre og innskrumpede bulber ble fjernet og planten ble forsiktig delt i to, slik at mest mulig hele røtter fulgte med.Vekstmedium til del denne planten besto av medium størrelse pinjebark tilsatt litt kokkosfiber, litt torvmose og perlite. Erfaring viser at tilsetning av litt kull kan være gunstig.

 

Røttene ble spredt over vekstmediumet i bunnen av potta og etterfylt med blandingen. Pottene ble deretter plassert i skygge på et varmt sted til ny vekst viste seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første ukene etter omplantingen og delingen skal man være varsom med vanning for å unngå råte i åpne sår på røtter og andre deler.

 

Cymbidium gjødsles ved hver vanning fra mars til og med september, med en balansert gjødsel, f.eks. 20-20-20. Fås kjøpt i Norsk Orkideforening, www.orkideer.no. Deretter reduseres gjødslingen til hver 3. uke og midt på vinteren 1. gang pr. mnd.

 

 

Copyright@orkideer.no