Bilder av Norske Orkideer finner du dersom du klikker på denne linken

 

Arter fredet etter naturvernloven

 

13 orkideer er fredet etter naturvernloven.

 

Rødlistete arter

 

Alle rødlistete orkideer er fredet etter naturvernloven, men ikke alle fredete orkideer er på rødlisten!

 

Les mer om rødlistete karplanter: Her

 

Litt om plantenavn og navneendringer

 

Plantenavnene er fra Johannes Lid og Dagny Tande Lid: Norsk flora, 2005, ISBN: 8252160298.

 

Sibirnattfiol er ført over fra slekten Platanthera til slekten Lysiella.

Narrmarihånd er ført over fra slekten Orchis til slekten Anacamtis.

 

Dactylorhiza

Slekten Dactylorhiza er meget formrik og det er ikke enighet mellom botanikerne om hvordan flere av artene skal oppfattes. Mange botanikere regner med flere arter og enda flere underarter. Flesteparten av artene i slekten Dactylorhiza krysser seg med hverandre, og kan gjøre artsbestemmelser enda vanskeligere.

Noen arter av Dactylorhiza kan også krysse seg med arter i andre slekter.

 

Copyright@orkideer.no