Norsk Orkideforenings bibliotek

 

Medlemmer over hele landet kan låne bøker, få dem gratis tilsendt i posten og beholde dem i en måned. Låntakeren må betale returporto. For medlemmer som låner bøker ved frammøte på medlemsmøte i Oslo eller ved frammøte hos bibliotekar er det en avgift på kr. 30.- for å låne 3 bøker i en måned.

 

Ved bestilling av bøker, send e-mail til:materialforvalter Anne Indrevoll.

 

 

 

Bokliste finner du her:

Copyright@orkideer.no